top of page

ŌM SHAKTI ŌM

Volume 3

Ōm Shakti Ōm Shakti Nārāyanī Nārāyanī Ammā Nārāyanī

Ōm Shakti Ōm Shakti Nārāyanī


Devī Lakshmī Nārāyanī

Devī Saraswathī Nārāyanī


Durgā Bhavānī Nārāyanī 

Kālī Kapālinī Nārāyanī


Mangala Rūpinī Nārāyanī Mangala Kārinī Nārāyanī


Malaikōdi Vāsinī Nārāyanī Mahāshakti Rūpinī Nārāyanī


ŌM SHAKTI ŌM
bottom of page