top of page

MANTHRAMĀYĪ

Volume 1

Manthramayī Manthramayī Manthrāthmikaye Manthramāyī


Mādhava Sōdharī Manthramayī 

Mahisha Samhārinī Manthramāyī


Manthramayī Manthramayī Manthrāthmikaye Manthramayī Aum Aum Aum Aum

Aum Aum Aum Aum

Aum Aum Aum Aum (Manthramayī etc.)


Māhēshwarīye Manthramayī

Mangala Dhāyinī Manthramayī


Manthramayī Manthramayī Manthrāthmikaye Manthramayī Aiym Aiym Aiym Aiym

Aiym Aiym Aiym Aiym

Aiym Aiym Aiym Aiym (Manthramayī etc.)


Yōga Rūpinī Manthramayī Yōgēshwariye Manthramāyī


Manthramayī Manthramayī Manthrāthmikaye Manthramayī Hreem Hreem Hreem Hreem

Hreem Hreem Hreem Hreem

Hreem Hreem Hreem Hreem (Manthramayī etc.)


 Veda Rūpinī Manthramāyī

Nārāyaniye Manthramāyī


Manthramayī Manthramayī Manthrāthmikaye Manthramāyī

Shreem Shreem Shreem Shreem

Shreem Shreem Shreem Shreem

Shreem Shreem Shreem Shreem


Aum Aum Aum Aum

Aiym Aiym Aiym Aiym Hreem Hreem Hreem HreemKleem Kleem Kleem Kleem


Aum Aiym Hreem Shreem 

Aum Aiym Hreem Shreem 

Aum Aiym Hreem Shreem 

Aum Aiym Hreem Shreem

(Manthramayī etc.)


MANTHRAMĀYĪ
bottom of page